Misyon & Vizyon

Misyonumuz;
Divan Hukuk' un önceliği, müvekkilin özen ve titizlikle üzerinde durmuş olduğu sırlarının saklanması ve işinin yürütülmesinde doğruluk ve dürüstlük hususunda ki güveni vermektir. Yargıda veya başka çalışma alanlarında müvekkilin özel hayatına müdahale oluşturacak hususlara özenle dikkat etmek, müvekkiller ile ilgili özel koşulları analiz ederek bireye has hukuki çözümler üretmek amacımızdır. Avukatın üzerine almış olduğu işteki titizlik, güven, sır saklama ve sadakat yükümlülüğü her ne kadar yasalardan kaynaklanan bir vecibe olsa da bu husus, Divan Hukuk' un öncelikleri arasında yer almaktadır.

Vizyonumuz;
Divan Hukuk tarafından alınan işler, özen, gizlilik, titizlik ve sadakat öncelikleri doğrultusunda yerine getirilerek, müvekkil memnuniyeti esas alınmaktadır. Alınan işler, klasik çözüm yöntemlerinin dışında, güncel ve emsal oluşturacak yönleri ile ele alınarak sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda, sadece kanun ve konu ile ilgili verilen yargı kararlarını müvekkilin işi ile birleştirme dışında, alanında uzman hukukçuların doktrinel - bilimsel çalışmaları doğrultusunda, yargısal uygulama ve emsaller gözetilerek, benzer olaylardaki çalışmalar ve uygulamalar incelenerek, yurtdışı ve yurtiçi hukuki görüşler değerlendirilerek neticelendirilmeye çalışılmaktadır. Bundan maksat yeni, hukuki, adil ve en hızlık yargı kararlarına ulaşmaktır. Yapılan bu çalışmalarla, hukuka ve adalete hizmet edecek yeni emsal kararların ortaya çıkarılması sağlanmaktadır.