Uluslararası Alacak Takibi

Mesafe, dil ve kültür farkının giderek büyüdüğü uluslararası ticarette en büyük tehditlerden biri, alacakların tahsil edilememesidir. Bu nedenle günümüzün ticaret hayatında uluslararası alacak takibi, küçük işletmeler için bile büyük önem kazanmıştır. Türkiye’de yerleşik firma ve şahısların özellikle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki alacaklarının tahsili için dava dışı ve bağlantılı çalıştığımız yerel hukuk büroları aracılığıyla mahkemeler yoluyla resmi takip prosedürlerini yürütmekteyiz.

Diğer taraftan, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerindeki değişik sektörlerden müvekkillerimize Türkiye’deki alacaklarının hukuksal yollardan takibi hizmetlerini vermekteyiz. Bu konuda yerine göre yurtdışında kesinleşmiş mahkeme kararlarını Türkiye' de tanıma - tenfiz davaları yoluyla icraya koyarak veya doğrudan doğruya yeni bir icra takibi başlatarak gereken hukuksal takibi gerçekleştiririz.

Divan Hukuk Türkiye bağlantılı ihracat veya ithalattan kaynaklanan alacak veya borçlara ilişkin müdahalede bulunmakta, tahsilat yapmaktadır.