Medeni Hukuk

Aile hukuku, miras hukuku, anlaşmalı boşanma davaları ve protokolleri, çekişmeli boşanma, velayet talepleri ve davaları, nafaka istemleri, vasi tayini, veraset ilamı almak için veraset davaları, isim düzeltme davaları, yaş tahsisi davaları, taşınır mal zilyetliği, ayni hak tesisleri ile ilgili Medeni Hukuk Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Dernekler ve apartman-site yönetimleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık verilmekte ve özellikle genel kurullarına katılınması yönünde hizmetler verilmektedir.

  • Şahsın hukuku
  • Aile hukuku
  • İsim hakkının korunması, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Eşya hukuku
  • Gayrimenkul hukuku, el atmanın önlenmesi, kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescil, irtifak hakkı tesisi, kira, ipotek, tahliye davaları
  • Miras hukuku