Tazminat Hukuku

Haksızlığa uğrayan kişilerin adil şekilde tatmin edilmeleri gerekliliğinden güç alan ekibimiz tazminat davalarına ayrı bir ehemmiyet vermekte, ilgili alanlarda yurtdışındaki mevzuat ve benzer kararlar dikkate alınarak son derece teknik ve ayrıntılı hazırlanan dilekçeler ile hem müvekkile hem Türk adaletine hizmet etme saiki gütmektedir. Bu bağlamda özellikle kalıcı hasar ve ölümle sonuçlanan vakalara ilişkin davalar 1985 yılından bu yana başarı ile takip edilmekte ve birçok emsalinin çok üzerinde tazminat tutarlarına ulaşılarak gerek müvekkillerimize gerek bu emsal kararlardan yararlanabilecek tüm meslektaşlarımıza maksimum fayda sağlamak amaçlanmaktadır.

Özellikle günümüz modern toplumunun hukuk biliminde tazminat hukuku başlı başına bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. Tazminat miktarlarının belirlenmesinde uzman hukukçuların rolü büyük önem arz etmektedir. Divan Hukuk, trafik kazaları, iş kazaları, doktor hataları ve hatalı turizm hizmetleri sonucunda doğan zararlarla karşılaşmış olan mağdurlara hukuki hizmet sunmaktadır. Bu zararlarla karşılaşmış mağdurların çoğu zaman maddi yetersizliklerden uzman avukatlardan yoksun bir şekilde davalarını yürütmeye çalışmaları hak kaybına uğramalarına yol açmıştır. Bu gibi durumlarda Divan Hukuk sosyal sorumluluk gereği, kamu yararı prensibini güderek mağdurların zarar görmesini engellemek amacıyla hukuki yardımlarda bulunur.