İdare Hukuku

İdare Hukuku fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında Divan Hukuk, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Hukuk devleti ilkesi, idarenin hukuka bağlılığını ve idari faaliyetlerin hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kıldığı için, idarenin ve idari faaliyetlerin denetlenmesi zorunludur. İdareyi ve idari faaliyetleri düzenleyen hukuk kuralları, bireyler arasındaki ilişkilere uygulanan özel hukuk kuralları olabileceği gibi, özel hukuktan tamamen farklı ve idareye özgü hukuk kuralları da olabilir. Bir başka deyişle, idarenin faaliyetlerinin hukuk kurallarınca nasıl denetleneceği ve düzenleneceğini konu alan hukuk dalıdır. Bireylerin ilişkilerini düzenleyen hukuktan tamamen bağımsız bir hukuk dalı olup, bu alana giren uyuşmazlıklarda adli yargı sistemi dışında kalan farklı yargı mercileri tarafından ve farklı yargılama usulleri izlenerek uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulmaktadır.