İş Hukuku

  • İş sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ilişkilerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi,
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
  • İş sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için kanun yollarına başvurulması,
  • İş kazalarından kaynaklanan her türlü tazminat davaları,
  • İşçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı v.s.) tahsili talepli alacak davaları,
  • Her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.