Şirketler Hukuku

Ticaret şirketleri ve adi ortaklıklar iş hayatının olağan akışı içerisinde tüm işlemlerinde hukuki alt yapıya gereksinim duyarlar. Hukuka uygun yapılmayan iş ve işlemler sonucu şirketler maddi ve manevi olarak büyük zarar görmektedir. Bu nedenle büromuzun şirketler hukukuna bakışı öncelikle bu yöndedir. Önceliğimiz iş ve işlemlerin henüz başlangıçta hukuka uygunluğunu sağlayarak zamandan kazanmak ve doğacak zararlara engel olmaktır. Divan Hukuk, ulusal ve uluslararası şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde yaşanabilecek sorunlara karşı çözümler üretmektedir.

Bu bağlamda, şirket birleşmeleri ve satın almalar, ortaklıkların sonlandırılması, hisse devirleri, kamu yatırım teşviklerinden ve kolaylıklarından faydalanma, Joint-venture ve rekabet kurulu başvuruları gibi işlemler son derece önemlidir. Divan Hukuk, şirketlerin bayilik ağının kurulması, ipotek ve benzeri teminatların tesisi, sözleşmelerin hazırlanması, franchise, know-how gibi imtiyaz haklarının gerçekleştirilmesi aşamalarında, ve şirketlerin markalarının, faydalı modellerin ve diğer lisans hakların ulusal ve uluslar arası korunması alanlarında çalışmaktadır. Büromuz tüm bu işlemler için müvekkillerine ulusal mahkemelerde, kurum ve kuruluşlarda, ulusal ve uluslararası tahkimlerde hizmet vermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

  • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu,
  • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması,
  • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması,
  • İrtibat bürolarının kurulması,
  • Sermeye Arttırımları ve İndirimleri,
  • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence)